انتخاب زبان - Language

 

کاتالوگ | Catalog

 

 

بازار حشرات خوراکی ایران

 

بازار حشرات مفید - مبارزات بیولوژیک

 

بازار تله و رپلنت حشرات

این بخش از محصولات تخصصی دارای تنوع خوبی از انواع محلول ها و مواد می باشند که به صورت ویژه برای پرپاراسیون یا همان ساخت اسلایدهای میکروسکوپی کاربرد دارند.

 

 

جدول نام و قیمت محلول های پرپاراسیون  -  تمامی قیمت ها به تومان می باشد
نام فارسی نام انگلیسی نوع کاربرد تخصصی واحداندازه گیری قیمت درجه 1 قیمت درجه 2 قیمت درجه 3
نس بیت رقیق Nesbitt watery محلول ویژه مونتاژ میکروسکوپی 1 Liter 1.200.000 - -
نس بیت غلیظ Nesbitt inspissated محلول ویژه مونتاژ میکروسکوپی 1 Liter 2.150.000 - -
محلول هیدروکسید پتاسیم KOH Solution محلول ساده مونتاژ میکروسکوپی 1 Liter 1.250.000 - 620.000
مایع هویر Hoyer's Fluid محلول ویژه مونتاژ میکروسکوپی 1 Liter 6.400.000 - -
مایع برلیز Berlese's Fluid محلول ویژه مونتاژ میکروسکوپی 1 Liter 6.400.000 - -
ضد رنگ Anti Color محلول ویژه مونتاژ میکروسکوپی بالپولکداران و ... 100cc 5.120.000 - -
رنگبردار بال Anti squama محلول ساده رنگبرداری بال بالپولکداران و بال موداران 1 Liter 1.100.000 - -
سیرا الکلی Alcoholic Siera محلول ویژه آماده سازی قبل از مونتاژ
1 Liter 8.800.000 - -
سیرا هیدراته Hydrated Siera محلول ویژه مونتاژ میکروسکوپی 1 Liter 12.660.000 10.580.000 -
لیکیدیوفور Lycidufour محلول ویژه
مونتاژ میکروسکوپی
1 Liter 6.300.000 2.300.000 -
پوری Pouri محلول ویژه مونتاژ میکروسکوپی 1 Liter 6.400.000 2.300.000 -

موارد زرد رنگ: ارائه با درخواست رسمی

 

محلول حشره شناسی | پرپاراسیون     محلول حشره شناسی | پرپاراسیون