انتخاب زبان - Language

 

کاتالوگ | Catalog

 

 

بازار حشرات خوراکی ایران

 

بازار حشرات مفید - مبارزات بیولوژیک

 

بازار تله و رپلنت حشرات

مجموعه لوازم جمع آوری

شاخه ابزارآلات دستی

 

آسپیراتورهای دهانی

 

 

 

1. آسپیراتور دهانی 1750

    

قیمت آسپیراتور 1750 بدون فیلتر:  650.000 تومان
قیمت آسپیراتور 1750 با فیلتر:       700.000 تومان

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه 1710 مراجعه شود.

 

 

 

تورهای جمع آوری حشرات

 

 

 

1. تور سبک دانش آموزی 1090

 

     تور حشرات

قیمت تور حشرات دانش آموزی 1090 با دسته چوبی:    400.000 تومان
قیمت تور حشرات دانش آموزی 1090 با دسته فلزی:       380.000 تومان 

 

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه 1090 مراجعه شود.

 

 

 

2. تور آماتوری 1010

 

     تور حشرات

قیمت تور حشرات دانش آموزی 1010:       450.000 تومان 

 

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه 1010 مراجعه شود.

 

 

 

3. تور دانش آموزی 1015

 

     تور حشرات     تور حشرات

قیمت تور حشرات دانش آموزی 1015:       400.000 تومان 

 

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه 1015 مراجعه شود.

 

 

 

4. تور حرفه ای 1020

 

     تور حشرات    

قیمت تور جمع آوری حرفه ای 1020 با دسته تلسکوپی :  800.000  تومان 
 

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه 1020 مراجعه شود.

 

 

 

 

پیپت لارو

 

 

 

1. پیپت لارو کوچک 2115

 

پیپت لارو     پیپت لارو

قیمت پیپت لارو کوچک:     250.000  تومان 

 

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه 2115  مراجعه شود.

 

 

2. پیپت لارو بزرگ 2116

 

 

 

    

 

قیمت پیپت لارو بزرگ:     350.000  تومان 

 

 

 

 

قیف برلز

 

 

 

 1. قیف برلز ساده کوچک 1910

 

قیف برلیز     قیف برلز

قیمت قیف برلز ساده کوچک 1910:     -  

 

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه  1910  مراجعه شود.

 

 

 

 

پنست های جمع آوری

 

 

 

 1. پنست نوک باریک بلند 2010

 

پنست نوک باریک بلند     پنست نوک باریک بلند

قیمت پنست نوک باریک بلند 2010:     300.000  تومان 

 

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه  2010  مراجعه شود.

 

 

 

 2. پنست نوک باریک کوتاه 2011

 

پنست نوک باریک کوتاه     پنست نوک باریک کوتاه

قیمت پنست نوک باریک کوتاه 2011:     500.000  تومان 

 

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه  2011  مراجعه شود.

 

 

 

 3. پنست عمومی 2015

  

پنست سر پهن آجدار معمولی     پنست سر پهن آجدار معمولی

قیمت پنست عمومی 2015:     300.000  تومان 

 

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه  2015  مراجعه شود.

 

 

 

 4. پنست عمومی 2016

  

پنست سر پهن آجدار     پنست سر پهن آجدار

قیمت پنست عمومی 2016:     450.000  تومان 

 

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه  2016  مراجعه شود.

 

 

 

 5. پنست سرکج کرو 2020

 

پنس سر کج     پنس سرکج جمع آوری

قیمت پنست سر کج کرو 2020:     560.000  تومان 

 

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه  2020  مراجعه شود.

 

 

 

 6. پنست بلند شکار عقرب 2025

 

پنس شکار عقرب     پنست شکار عقرب

قیمت پنست بلند عقرب 2025:     750.000  تومان 

 

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه  2025  مراجعه شود.

 

 

 

  7. پنست بلند شکار رتیل 2030

 

 پنست شکار رتیل     پنس شکار رتیل

قیمت پنست بلند شکار رتیل 2030:     800.000  تومان 

 

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه  2030  مراجعه شود.

 

 

 

 * * * * *

 

مجموعه لوازم جمع آوری

شاخه تله های ساده جمع آوری

 

تله های مالایز

 

 

 

1. تله مالایز ساده 1310

 

 

قیمت تله مالایز ساده 1310 معمولی:      3.250.000  تومان
قیمت تله مالایز ساده 1310 با تور الوان:       3.700.000  تومان

  
لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه 1310 مراجعه شود.

 

 

 

 مجموعه لوازم نگهداری دائم

 

شاخه جعبه و کمدهای کلکسیون، ویال و اسلاید

 

 

 

کمدهای کلکسیون حشرات

 

 

 

 

1. کمد کلکسیون ساده 20070

کمد حشرات ساده     کمد حشرات ساده

قیمت یک عدد جعبه ساده 20070:              450.000  تومان
قیمت یک کمد 10 تایی از جعبه ساده 20070:        توقف تولید

    
لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه 20070 مراجعه شود.

 

 

 

* * * * *

 

 

 

کمدهای نگهداری ویال

 

 

 

 

1. کمد ویال کوچک 20090

کمد ویال     کمد ویال     کمد ویال

قیمت یک کمد ویال 6 کشویی کوچک 20090:        -  

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه 20090 مراجعه شود.

 

 

 

 

 * * * * *

 

 

 

مجموعه لوازم اتاله

 

شاخه ابزار دستی

 

 

سوزن های اتاله حشرات

 

 

 

 

1. سوزن اتاله استنلس استیل

 

        

 

قیمت یک بسته سوزن استنلس استیل ایرانی در هر شماره از 000 - 7:              900.000  تومان

     
لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه Steel pin مراجعه شود.

 

 

 

* * * * *

 

 

1. سوزن اتاله فولادی

 

         

 

قیمت یک بسته سوزن اتاله فولادی ایرانی در تمام شماره ها از 000 تا 7:        460.000  تومان     

 

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه BE-Insect Pin مراجعه شود.

 

 

 

* * * * *

 

 

3. سوزن فیکس

 

    

 

قیمت یک بسته 1000 تایی سوزن فیکس (سوزن اتاله چینی شماره 3):        360.000  تومان     

 

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه Fix Pin مراجعه شود.

  

 

 

* * * * *

 

 

بلوک معیار سنجاق زنی

 

 

 

1. بلوک معیار مکعبی

 

    

 

قیمت هر عدد بلوک معیار مکعبی 5 خانه 3075:        -    

 

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه Pinning block مراجعه شود.