انتخاب زبان - Language

 

کاتالوگ | Catalog

 

 

 

ابزار بزرگنمایی   ZOOM TOOLS

 

مجموعه لوازم جمع آوری

شاخه ابزارآلات دستی

 

آسپیراتورهای دهانی

 

 

 

1. آسپیراتور دهانی 1710

آسپیراتور دهانی ساده     آسپیراتور دهانی ساده

قیمت آسپیراتور 1710 بدون فیلتر:  -
قیمت آسپیراتور 1710 با فیلتر:       -

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه 1710 مراجعه شود.

 

 

 

2. آسپیراتور دهانی 1720

 

     آسپیراتور دهانی ساده     آسپیراتور دهانی ساده

قیمت آسپیراتور 1720 با فیلتر و لوازم جانبی:       -

 

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه 1720 مراجعه شود.

 

 

3. آسپیراتور دهانی 1730

 

          آسپیراتور دهانی حرفه ای     آسپیراتور دهانی حرفه ای

قیمت آسپیراتور 1730 با فیلتر و لوازم جانبی:       140.000 تومان

 

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه 1730 مراجعه شود.

 

 

4. آسپیراتور دهانی 1740

 

 

 

آسپیراتور دهانی حرفه ای     آسپیراتور دهانی حرفه ای

 

قیمت آسپیراتور 1740 با فیلتر و لوازم جانبی:       140.000 تومان

 

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه 1740 مراجعه شود.

 

 

 

 

تورهای جمع آوری حشرات

 

 

 

1. تور سبک دانش آموزی 1090

 

     تور حشرات

قیمت تور حشرات دانش آموزی 1090 با دسته چوبی:    70.000 تومان
قیمت تور حشرات دانش آموزی 1090 با دسته فلزی:       65.000 تومان 

 

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه 1090 مراجعه شود.

 

 

 

2. تور آماتوری 1010

 

     تور حشرات

قیمت تور حشرات دانش آموزی 1010:       65.000 تومان 

 

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه 1010 مراجعه شود.

 

 

 

3. تور دانش آموزی 1015

 

     تور حشرات     تور حشرات

قیمت تور حشرات دانش آموزی 1015:       60.000 تومان 

 

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه 1015 مراجعه شود.

 

 

 

4. تور حرفه ای 1020

 

     تور حشرات    

قیمت تور جمع آوری حرفه ای 1020 بدون لوازم جانبی :  120.000  تومان 
قیمت تور جمع آوری حرفه ای 1020 با تمام لوازم جانبی : 180.000 تومان

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه 1020 مراجعه شود.

 

 

 

 

پیپت لارو

 

 

 

1. پیپت لارو کوچک 2115

 

پیپت لارو     پیپت لارو

قیمت پیپت لارو کوچک:     120.000  تومان 

 

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه 2115  مراجعه شود.

 

 

 

 

قیف برلز

 

 

 

 1. قیف برلز ساده کوچک 1910

 

قیف برلیز     قیف برلز

قیمت قیف برلز ساده کوچک 1910:     180.000  تومان 

 

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه  1910  مراجعه شود.

 

 

 

 

پنست های جمع آوری

 

 

 

 1. پنست نوک باریک بلند 2010

 

پنست نوک باریک بلند     پنست نوک باریک بلند

قیمت پنست نوک باریک بلند 2010:     70.000  تومان 

 

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه  2010  مراجعه شود.

 

 

 

 2. پنست نوک باریک کوتاه 2011

 

پنست نوک باریک کوتاه     پنست نوک باریک کوتاه

قیمت پنست نوک باریک کوتاه 2011:     135.000  تومان 

 

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه  2011  مراجعه شود.

 

 

 

 3. پنست عمومی 2015

  

پنست سر پهن آجدار معمولی     پنست سر پهن آجدار معمولی

قیمت پنست عمومی 2015:     75.000  تومان 

 

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه  2015  مراجعه شود.

 

 

 

 4. پنست عمومی 2016

  

پنست سر پهن آجدار     پنست سر پهن آجدار

قیمت پنست عمومی 2016:     120.000  تومان 

 

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه  2016  مراجعه شود.

 

 

 

 5. پنست سرکج کرو 2020

 

پنس سر کج     پنس سرکج جمع آوری

قیمت پنست سر کج کرو 2020:     190.000  تومان 

 

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه  2020  مراجعه شود.

 

 

 

 6. پنست بلند شکار عقرب 2025

 

پنس شکار عقرب     پنست شکار عقرب

قیمت پنست بلند عقرب 2025:     270.000  تومان 

 

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه  2025  مراجعه شود.

 

 

 

  7. پنست بلند شکار رتیل 2030

 

 پنست شکار رتیل     پنس شکار رتیل

قیمت پنست بلند شکار رتیل 2030:     275.000  تومان 

 

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه  2030  مراجعه شود.

 

 

 

 * * * * *

 

مجموعه لوازم جمع آوری

شاخه تله های ساده جمع آوری

 

تله های مالایز

 

 

 

1. تله مالایز ساده 1310

 

تله مالایز

قیمت تله مالایز ساده 1310 معمولی:      1.200.000  تومان
قیمت تله مالایز ساده 1310 با تور الوان:       1.800.000  تومان

  
لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه 1310 مراجعه شود.

 

 

 

2. تله مالایز بزرگ 1315

 

تله مالایز

قیمت تله مالایز بزرگ 1315 معمولی:      6.400.000  تومان
قیمت تله مالایز بزرگ 1315 با تور الوان:       7.300.000  تومان

   
لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه 1315 مراجعه شود.

 

 

 

3. تله مالایز هرمی 4 وجهی 1330

 

تله مالایز

قیمت تله مالایز هرمی 1330 معمولی:      1.500.000  تومان
قیمت تله مالایز هرمی 1330 با تور الوان:       1.800.000  تومان

    
لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه 1330 مراجعه شود.

 

 

 

 * * * * *

 

 

 

مجموعه لوازم نگهداری دائم

 

شاخه جعبه و کمدهای کلکسیون، ویال و اسلاید

 

 

 

کمدهای کلکسیون حشرات

 

 

 

 

1. کمد کلکسیون ساده 20070

کمد حشرات ساده     کمد حشرات ساده

قیمت یک عدد جعبه ساده 20070:              180.000  تومان
قیمت یک کمد 10 تایی از جعبه ساده 20070:        2.400.000  تومان

    
لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه 20070 مراجعه شود.

 

 

 

* * * * *

 

 

 

کمدهای نگهداری ویال

 

 

 

 

1. کمد ویال کوچک 20090

کمد ویال     کمد ویال     کمد ویال

قیمت یک کمد ویال 6 کشویی کوچک 20090:        8.100.000  تومان     

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه 20090 مراجعه شود.

 

 

 

 

 * * * * *

 

 

 

مجموعه لوازم اتاله

 

شاخه ابزار دستی

 

 

سوزن های اتاله حشرات

 

 

 

 

1. سوزن اتاله استنلس استیل

 

        

 

قیمت یک بسته سوزن استنلس استیل در هر شماره از 000 - 7:              400.000  تومان

     
لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه Steel pin مراجعه شود.

 

 

 

* * * * *

 

 

1. سوزن اتاله فولادی

 

         

 

قیمت یک بسته سوزن اتاله فولادی در تمام شماره ها از 000 تا 7:        160.000  تومان     

 

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه BE-Insect Pin مراجعه شود.

 

 

 

* * * * *

 

 

3. سوزن فیکس

 

    

 

قیمت یک بسته 500 تایی سوزن فیکس (سوزن اتاله چینی شماره 3):        120.000  تومان     

 

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه Fix Pin مراجعه شود.

  

 

 

* * * * *

 

 

بلوک معیار سنجاق زنی

 

 

 

1. بلوک معیار مکعبی

 

    

 

قیمت هر عدد بلوک معیار مکعبی 5 خانه 3075:        35.000  تومان     

 

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه Pinning block مراجعه شود.