انتخاب زبان - Language

 

کاتالوگ | Catalog

 

 

 

ابزار بزرگنمایی   ZOOM TOOLS

 

قفس پرورش بزرگ

پنست قفل دار سر کج

ست تشریح تخصصی حشرات

پنست های تشریح NFP

لوپ دیجیتال ento1200

پنست انبرکی نوک تیز

قفس پرورش کوچک

ست تشریح عمومی

قیچی میکرو تشریح تیغه کرو 2

پنست سرمنقاری NFP

پنست انبرکی کرو نوک باریک

پنست نیزه ای آجدار

جعبه نور عکاسی از حشرات

ذره بین 20 برابر

قیچی میکرو تشریح تیغه کرو

پنست ماکرو سر نیزه ای NFP

پنست انبرکی کرو نوک پهن

پنست سرکج آجدار

بینوکلار دستی با زوم متغیر

بینوکلار تشخیص جعل اسناد

قیچی میکرو تشریح تیغه صاف

پنست میکرو سر نیزه ای NFP

پنست انبرکی سرکج نوک باریک

پنست کرو نوک باریک آجدار

 

برای مطالعه و پژوهشهای زیست شناسی و رفتار شناسی ابزارآلات آزمایشگاهی و ابزارآلات صحرایی مورده استفاده قرار میگیرند. این مجموعه شامل ساده ترین تا پیچیده ترین ابزارآلات تخصصی حشره شناسی است.