انتخاب زبان - Language

 

کاتالوگ | Catalog

 

 

بازار حشرات خوراکی ایران

 

بازار حشرات مفید - مبارزات بیولوژیک

 

بازار تله و رپلنت حشرات

قفس پرورش ماهور - مدلEntoco J1

پنست های تشریح NFP

پنست انبرکی نوک تیز

ست تشریح تخصصی حشرات

ست تشریح عمومی

پنست قفل دار سر کج

قفس پرورش کوچک - مدل قدیمی Sa1

پنست سرمنقاری NFP

پنست انبرکی کرو نوک باریک

قیچی میکرو تشریح تیغه کرو 2

پنست نیزه ای آجدار

لوپ دیجیتال ento1200

قفس پرورش ماهور - مدلEntoco J2

پنست ماکرو سر نیزه ای NFP

پنست انبرکی کرو نوک پهن

قیچی میکرو تشریح تیغه کرو

پنست سرکج آجدار

ذره بین 20 برابر

جعبه نور عکاسی از حشرات

پنست میکرو سر نیزه ای NFP

پنست انبرکی سرکج نوک باریک

قیچی میکرو تشریح تیغه صاف

پنست کرو نوک باریک آجدار

بینوکلار دستی با زوم متغیر

بینوکلار تشخیص جعل اسناد

 

برای مطالعه و پژوهشهای زیست شناسی و رفتار شناسی ابزارآلات آزمایشگاهی و ابزارآلات صحرایی مورده استفاده قرار میگیرند. این مجموعه شامل ساده ترین تا پیچیده ترین ابزارآلات تخصصی حشره شناسی است.