انتخاب زبان - Language

 

کاتالوگ | Catalog

 

 

 

ابزار بزرگنمایی   ZOOM TOOLS

 

 

جدول نام و قیمت مواد پرپاراسیون (اسلاید میکروسکوپی)  -  تمامی قیمت ها به تومان می باشد

نام فارسی نام انگلیسی نوع کاربرد تخصصی واحد اندازه گیری قیمت درجه 1 قیمت درجه 2 قیمت درجه 3
صمغ عربی Arabic Glue پودر -
1 kg 1.200.000 900.000 430.000
هیدرات کلرال Chloral hydrate خرده پولک
- 0.25 kg 4.800.000 1.250.000 850.000
گلیسرین Glycerol مایع - 1 L 240.000 185.000 -
آب مقطر Distilled water مایع - 5 L 23000 12000 -
کلرو سدیم Sodium chloride پودر - 1 kg 180.000 120.000 25000
فرمالدئید Formaldehyde محلول ساده - 2.5 L 1.050.000 610.000 -
اسید استیک گلاسیال Acetic acid Glasyal مایع - 2 L 1.120.000 - -
اسید پیکریک Pikriek acid پودر - 1 kg 3.350.000 2.100.000 -
- - - - - - - -