انتخاب زبان - Language

 

کاتالوگ | Catalog

 

 

بازار حشرات خوراکی ایران

 

بازار حشرات مفید - مبارزات بیولوژیک

 

بازار تله و رپلنت حشرات

جدول نام و قیمت محلول های نگهداری موقت  -  تمامی قیمت ها به تومان می باشد

نام فارسی

نام انگلیسی

نوع

کاربرد تخصصی

واحد

 اندازه گیری

قیمت درجه 1

قیمت درجه 2

قیمت درجه 3

مایع اودمن

Oudeman’s Fluid

مخلوط ساده

نگهداری موقت کنه های ریز ( ماینها )

1 Liter

2.850.000

-

-

محلول الگل 1

EL-GL 1

محلول ویژه

نگهداری موقت صد پا و هزار پاهای کوچکتر از 2 سانتیمتر

1 Liter

2.200.000

-

-

محلول الگل 2

EL-GL 2

محلول ویژه

نگهداری موقت صد پا و هزار پاهای بزرگ

1 Liter

2.200.000

-

-

یونول موقتی

Temporary ionol

محلول ویژه

نگهداری موقت یکروزه های بالغ

1 Liter

2.500.000

-

-

کارنوی 1

Carnoy 1 

محلول ویژه

کشتن و نگهداری موقت لارو یکروزه ها

1 Liter

2.650.000

-

-

کارنوی 2

Carnoy 2 

محلول ویژه

کشتن و نگهداری موقت لارو یکروزه ها

1 Liter

3.400.000

-

-

الکل 70%

Alcohol  70%

مایع

مایع عمومی نگهداری انواع بندپایان

1 Liter

170.000

110.000

-

الکل 80%

Alcohol  80%

مایع

مایع عمومی نگهداری انواع بندپایان

1 Liter

190.000

-

-

الکل 90%

Alcohol  90%

مایع

مایع عمومی نگهداری انواع بندپایان

1 Liter

200.000

-

-

فرمالدئید 50%

Formaldehyde 50%

محلول ساده

مایع عمومی برای نگهداری موقت انواع بندپایان

1 Liter

500.000

-

-

لاکتوفنل

Lactophenol

محلول ساده

مایع عمومی برای نگهداری لارو انواع پشه های آنوفل و لارو انواع حشرات و عموم عنکبوتیان

1 Liter

700.000

-

-

 

 محلول حشره شناسی | نگهداری موقت     محلول حشره شناسی | نگهداری موقت     محلول حشره شناسی | نگهداری موقت