انتخاب زبان - Language

 

کاتالوگ | Catalog

 

 

بازار حشرات خوراکی ایران

 

بازار حشرات مفید - مبارزات بیولوژیک

 

بازار تله و رپلنت حشرات

جدول نام و قیمت محلول های نگهداری دائم  -  تمامی قیمت ها به تومان می باشد

نام فارسی

نام انگلیسی

نوع

کاربرد تخصصی

واحد

 اندازه گیری

قیمت درجه 1

قیمت درجه 2

قیمت درجه 3

الکل 70%

Alcohol  70%

مایع

مایع عمومی نگهداری انواع بندپایان

1 Liter

170.000

110.000

-

فرمالدئید 100%

Formaldehyde 100%

مایع

مایع عمومی برای نگهداری انواع بندپایان و مونتاژهای آبی

1 Liter

1.600.000

-

870.000

محلول هود

Hood

محلول ویژه

نگهداری دائم انواع نمونه های بندپایان

1 Liter

3.800.000

-

-

محلول کالی

Kahle

محلول ویژه

نگهداری دائم انواع نمونه های بندپایان

1 Liter

5.200.000

-

-

محلول بوئن

Bouin

محلول ویژه

نگهداری دائم انواع نمونه های بندپایان

1 Liter

4.600.000

-

-

محلول کاآد

KAAD

محلول ویژه

نگهداری دائم انواع نمونه های بندپایان

1 Liter

6.500.000

-

-

محلول گزا

XA

مخلوط ساده

نگهداری دائم انواع نمونه های بندپایان

1 Liter

3.500.000

-

-

محلول هگزا

HX-A (Horin)

محلول گیاهی

نگهداری دائم انواع نمونه های بندپایان بویژه عقرب ها

1 Liter

6.400.000

-

-

محلول اودمن

Oudeman’s Solution

محلول ویژه

نگهداری دائم انواع کنه ها و عنکبوتیان ریز

1 Liter

2.850.000

-

-

مایع الگلا

Elgella Fluid (E1-G)

مخلوط گیاهی

فقط برای نگهداری انواع سخت پوستان دریایی و صدف های بسیار کمیاب برای جلوگیری از تغییر رنگ

1 Liter

16.000.000

-

-

یونول دائمی

Permanent ionol

محلول ویژه

نگهداری دایمی یکروزه های بالغ

1 Liter

4.500.000

-

-

مایع کال

KAL Fluid

محلول گیاهی

نگهداری چند ساله انواع بندپایان

1 Liter

7.000.000

-

-

محلول کی فر

Kiefer’s Hot Fluid

مایع ترکیبی

بازیابی و نگهداری گال کنه ها به صورت گرم

1 Liter

4.800.000

-

-

مایع سف

CEF Fluid

محلول گیاهی

برای نگهداری و جلوگیری از تغییر رنگ نمونه های بسیار کمیاب میکروسکوپی

 

100 cc

 

40.000.000

-

-

لاکتوفنل Lactophenol

محلول ساده

مایع عمومی برای نگهداری لارو انواع پشه های آنوفل و لارو انواع حشرات و عموم عنکبوتیان

1 Liter

1.300.000

-

 -

 

 محلول حشره شناسی | نگهداری دائم     محلول حشره شناسی | نگهداری دائم     محلول حشره شناسی | نگهداری دائم     محلول حشره شناسی | نگهداری دایم