انتخاب زبان - Language

 

کاتالوگ | Catalog

 

 

بازار حشرات خوراکی ایران

 

بازار حشرات مفید - مبارزات بیولوژیک

 

بازار تله و رپلنت حشرات

ویال 5 سی سی WHO

ویال 10 CC معمولی

ویال 10 CC پنیسلینی

کمد ویال کوچک 20090

 

کمد های ویال ابتکاری هوشمندانه برای محافظت از شیشه هایی است که حاوی نمونه های ارزشمند بندپایان هستند. شما با در اختیار داشتن کمدهای ویال شیشه های مخصوص آن کمد را نیز دریافت میکنید.

 

کمدهای ویال دارای تنوع طرح و متریال بوده و با توجه به اندازه ویالها به دو نوع شبکه فلزی و فیبری تقسیم میشوند. حجم کمدهای ویال با شبکه های فیبری کم بوده و لی زیباترند، ولی حجم کمدها با شبکه فلزی بین 1.5 تا 2 برابر حجم انواع فیبری است.