انتخاب زبان - Language

 

کاتالوگ | Catalog

 

 

بازار حشرات خوراکی ایران

 

بازار حشرات مفید - مبارزات بیولوژیک

 

بازار تله و رپلنت حشرات

                                                                                        

 

تجهیزات حشره شناسی پزشکی در زمره تخصصی ترین ابزار آلات حشره شناسی محسوب شده و بر پایه استانداردهای جهانی مانند سازمان بهداشت جهانی ( WHO ) تولید میشوند

ابزارآلات و تجهیزات کنترل ناقلین

ابزارآلات و تجهیزات فیلد مالاریا

ابزارآلات و تجهیزات عمومی

ابزارآلات و تجهیزات فیلد آئدس Aedes

تجهیزات چک حشره شناسی

انواع تله حشره شناسی پزشکی

تجهیزات انسکتاریوم و آزمایشگاه ح.پ

اوی تراپ - گراوی تراپ

شرکت زیست تجهیز فناوران ماهور ارائه دهنده ابزارآلات تخصصی حشره شناسی پزشکی بر پایه استانداردهای جهانی و سازمان بهداشت جهانی ( WHO )