انتخاب زبان - Language

 

کاتالوگ | Catalog

 

 

بازار حشرات خوراکی ایران

 

بازار حشرات مفید - مبارزات بیولوژیک

 

بازار تله و رپلنت حشرات

کندو های آموزشی زنبور عسل و زنبورها وحشی ((زنبورهای وسپیده و زنبورهای گرده افشان وحشی)) برای دانش آموزان و دانشجویان جاذبه خاصی دارد و به طور قطع می تواند نظر ایشان را به آموزشهای مرتبط در کنار نمایش این کندوها جلب نماید.

کندوهای آموزشی در دو نوع مدرسه ای و دانشگاهی ساخته می شوند و قابلیت گسترش دارند.