انتخاب زبان - Language

 

کاتالوگ | Catalog

 

 

بازار حشرات خوراکی ایران

 

بازار حشرات مفید - مبارزات بیولوژیک

 

بازار تله و رپلنت حشرات

جدول نام و قیمت محلول های جمع آوری  -  تمامی قیمت ها به تومان می باشد

نام فارسی

نام انگلیسی

نوع

کاربرد تخصصی

واحد

 اندازه گیری

قیمت درجه 1

قیمت درجه 2

قیمت درجه 3

اتیلن گلیکول

Ethylene glycol

مایع مخلوط

ویژه انواع تله های آبی (لگنی) برای جلوگیری از تجزیه سریع نمونه

1 Liter

2.600.000

-

-

-

EGA 1

محلول ویژه

ویژه تله های چادری و لگنی برای جلوگیری از تجزیه

1 Liter

2.900.000

-

-

-

EGA 1

محلول ویژه

ویژه تله های سدی با کشندگی بالا برای جلوگیری از تجزیه

1 Liter

3.100.000

-

-

چسب تله زرد

Y-Trap Glue

محلول ویژه

ویژه انواع تله های آویزی رنگی و تله های فرومونی

1 Liter

2.250.000

-

-

چسب تله آبی

B-Trap Glue

محلول ویژه

ویژه انواع تله های آویزی رنگی و تله های فرومونی

1 Liter

2.250.000

-

-

چسب ماگلو

MA Glue

محلول ویژه

مایع چسبناک فوی برای شکار انواع بندپایان ، موش و مار

1 Liter

5.600.000

-

-

محلول آگا

AGA

محلول ویژه

کشتن تریپسها و شته ها – بعد از استفاده با الکل 80% جایگزین شود

1 Liter

2.825.000

-

-

محلول تنرا

Tenera

محلول ویژه

مخصوص کشتن انواع لارو حشرات برای جلوگیری از تغییر رنگ

1 Liter

10.900.000

-

-

محلول گرم کشنده

Fatal Hot

محلول ویژه

مخصوص کشتن انواع حشرات به غیر از بالپولکداران به صورت گرم

1 Liter

2.800.000

-

-

الکل مطلق

Alcohol  99.9%

مایع

مایع عمومی کشنده و نگهداری انواع بندپایان

1 Liter

350.000

180.000

-

سیانور پتاسیم 80%

Potassium cyanide 80%

پودر

ماده جامد عمومی برای کشتن انواع حشرات

1 kg

3.500.000

-

800.000

سیانور پتاس خالص

Potassium cyanide N

پودر

ماده جامد عمومی برای ساخت شیشه سم

1 kg

2.550.000

-

1.300.000

سیانورکلسیم خالص

Calcium cyanide N

قرص

ماده جامد عمومی برای ساخت شیشه سم

1 kg

2.600.000

1.700.000

-

 

 محلول حشره شناسی برای جمع آوری