انتخاب زبان - Language

 

کاتالوگ | Catalog

 

 

بازار حشرات خوراکی ایران

 

بازار حشرات مفید - مبارزات بیولوژیک

 

بازار تله و رپلنت حشرات

تله مالایز بزرگ 1315

تله مالایز هرمی 1330

تله مالایز ساده 1310

دیواره نور (تله سدی) 1340

 

ساده ترین ابزاری که برای جمع آوری حشرات میتوان بکار برد استفاده از ابزار و در واقع تله هایی است که بر قاعده پرواز رو به بالا حشرات ساخته شده اند.

 

انواع مختلفی از این تله ها ساخته شده، مانند تله های مالایز، سدی، پنجره ای، چادری، تله های چند وجهی و ... .