انتخاب زبان - Language

 

کاتالوگ | Catalog

 

 

بازار حشرات خوراکی ایران

 

بازار حشرات مفید - مبارزات بیولوژیک

 

بازار تله و رپلنت حشرات

آسپیراتور دهانی 1750

چراغ قوه UV شکار عقرب 2180

چراغ قوه UV شکار عقرب 2181

چراغ قوه UV شکار عقرب 2182

تور حرفه ای 1020

تور دانش آموزی 1010

ظرف سم 2131

پیپت لارو متوسط

قیف برلز ساده کوچک 1910

پنست سرکج آجدار

پنست بلند 2030

پنست سرکج 2020

پنست عمومی 2016

پنست بلند 2025

ابزارآلات تخصصی در زمینه جمع آوری ناقلین انسانی و حیوانی ....