انتخاب زبان - Language

 

کاتالوگ | Catalog

 

 

بازار حشرات خوراکی ایران

 

بازار حشرات مفید - مبارزات بیولوژیک

 

بازار تله و رپلنت حشرات

جدول نام و قیمت مواد تخصصی در زمینه جمع آوری  -  تمامی قیمت ها به تومان می باشد

نام فارسی

نام انگلیسی

نوع

کاربرد تخصصی

واحد

 اندازه گیری

قیمت درجه 1

قیمت درجه 2

قیمت درجه 3

سیانور پتاسیم 80%

Potassium cyanide 80%

پودر

ماده جامد عمومی برای کشتن انواع حشرات

1 kg

650.000

-

220.000

سیانور پتاس خالص

Potassium cyanide N

پودر

ماده جامد عمومی برای ساخت شیشه سم

1 kg

1.800.000

-

630.000

سیانورکلسیم خالص

Calcium cyanide N

پودر

ماده جامد عمومی برای ساخت شیشه سم

1 kg

2.100.000

1.300.000

-