انتخاب زبان - Language

 

کاتالوگ | Catalog

 

 

 

ابزار بزرگنمایی   ZOOM TOOLS

 

جدول نام و قیمت مواد تخصصی در زمینه جمع آوری  -  تمامی قیمت ها به تومان می باشد

نام فارسی

نام انگلیسی

نوع

کاربرد تخصصی

واحد

 اندازه گیری

قیمت درجه 1

قیمت درجه 2

قیمت درجه 3

سیانور پتاسیم 80%

Potassium cyanide 80%

پودر

ماده جامد عمومی برای کشتن انواع حشرات

1 kg

380.000

275.000

118.000

سیانور پتاس خالص

Potassium cyanide N

پودر

ماده جامد عمومی برای ساخت شیشه سم

1 kg

675.000

539.000

294.000

سیانورکلسیم خالص

Calcium cyanide N

پودر

ماده جامد عمومی برای ساخت شیشه سم

1 kg

770.000

609.000

320.000