انتخاب زبان - Language

 

کاتالوگ | Catalog

 

 

بازار حشرات خوراکی ایران

 

بازار حشرات مفید - مبارزات بیولوژیک

 

بازار تله و رپلنت حشرات

انواع حشرات, عنکبوتیان, سخت پوستان و هزارپایانی که در این مجموعه قرار میگیرند از نظر تنوع و ویژگیهای زیست محیطی جزو نمونه های خاص بوده و ار نظر تکنیکی نیز دارای اتاله ای بسیار دقیق و شاخصه های علمی منجمله شناسنامه علمی هستند. این نمونه ها بسیار گران قیمت بوده و برای کلکسیونرهای شخصی و موزه ها جمع آوری و اتاله شده اند.

نمونه های مذکور در تعداد بسیار محدود و حتی برخی از آنها در تعداد یک عدد در سال عرضه می شوند. این عرضه بسیار محدود بدلیل قوانین موزنه ج.ا.ا بوده و در راستای حمایت از گونه های اندمیک و کمیاب صورت می گیرد.
 ((( ولو اینکه در میان این نمونه ها هیچ گونه در معرض تهدیدی وجود ندارد . لازم به ذکر است نمونه ها فقط برای فروش در ایران است و طبق قوانین فروش نمونه به شخص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی ممنوع میباشد)))