انتخاب زبان - Language

 

کاتالوگ | Catalog

 

 

 

ابزار بزرگنمایی   ZOOM TOOLS

 

پروانه های اتاله شده ، جهت تجهیز آزمایشگاه های مدارس و مراکز آموزشی. انواع روزپرکها و شب پره ها با بهترین کیفیت.


 

قیمت هر قاب علمی برای مدارس :                 85.000 تومان 
قیمت هر قاب 10 تا 20 گونه ای موزه ای :             150.000 تا 2.000.000 تومان